Dalam sirah kita dapat melihat ramai sahabat yang gugur syahid dalam perjuangan. Peperangan Uhud telah menunjukkan kematian yang telah merenggut nyawa para sahabat Rasulullah saw demi membela dan menyelamatkan Rasulullah saw dari berondongan anak panah dan lemparan batu.

Satu demi satu mereka berguguran di bawah hujan panah. Mereka berjuang dengan semangat tinggi demi menjaga nyawa Rasulullah saw tanpa menghiraukan risiko yang ada. Dari manakah sumber pengorbanan yang menakjubkan ini?

Kesemua nya tidak lain hanyalah bersumberkan KEIMANAN kepada Allah swt dan Rasul Nya dan KECINTAAN kepada Rasulullah saw. Keduanya itu merupakan sumber dan sebab munculnya pengorbanan yang menakjubkan tersebut. Setiap muslim sangat memerlukan kedua-dua perkara ini.

Ini kerana Allah swt telah memberi aqal dan hati pada diri manusia. Dengan aqal manusia dapat berfikir kemudian mengimani hal-hal yang wajib diimani. Sedangkan dengan hati manusia dapat mempergunakan untuk mencintai hal-hal yang dicintai Allah swt.

Apabila hati tidak disibukkan dengan cinta Allah swt, Rasul-Nya dan hamba-hamba Nya yang soleh, nescaya dipenuhi oleh cinta hawa nafsu.

Ayuh! bersama menumbuhkan pengorbanan kita dalam perjuangan ini, bersama mempertahankan kepimpinan kita yang sedang diserang dan dicemuh setiap waktu bilamana membawa suara Islam!

Abu Fawwaz
12 April 2017, 07:13

Advertisements